Måle radon? Bestill radonmåling her

Målesesongen er over

Målesesongen er over, neste målesesong starter ca 15. oktober.

Produkter

Sporfilmmåling (ca. 2 mnd)

Enkeltmåling: kr 272,00 + mva; kr 340,00
Dobbeltpakning: kr 492,00 + mva; kr 615,00
Pris per stk ut over to: kr 220,00 + mva; kr 275,00

Canary. Batteridrevet kontinuerlig radonmåler

Canary gir deg mulighet til selv å avlese middelverdien for 1 døgn, 7 døgn, og for det siste året. Du kan flytte instrumentet fra rom til rom for å få full kontroll over radonnivået i din bolig og muligens lokalisere kilden til innsig av radon. Om verdiene er over tiltaksgrense kan du selv måle effekten av enkle ventilasjonstiltak, før du eventuelt må vurdere mer omfattende tiltak.

Pris: kr 1 352,– eks mva (kr 1 690,– inkl mva)

To hus tett i tett Slik måler du radon

Du har ikke nødvendigvis samme radonnivå som naboen:

 • Grunnforholdene kan være forskjellige
 • Ulike svakheter i bygningskonstruksjonene
 • Du varmer opp på en annen måte
 • Du har annen form for ventilasjon
 • Du bruker boligen på en annen måte
Derfor må du måle med radonmåler/sporfilm for å finne radonnivået i din bolig.
 
 1. Bestill sporfilm her. Våre priser inkluderer frakt og analyserapport
 2. Sporfilmene sender vi deg i posten neste dag
 3. Enkel og grei bruksanvisning følger med
 4. Fyll ut svarskjema og returner sammen med sporfilmene etter endt måling
 5. Analyserapport sendes (inkludert i prisen)

Les mer…

Langtids sporfilmmåling tilfredsstiller strålevernmyndighetenes krav i forhold til vurdering opp mot tiltaksgrense og maksimumsgrense.

Korttids rådgivende, sporfilmmåling brukes ved oppfølging etter tiltak og i tilfeller der en raskt må skaffes seg en foreløpig vurdering.

Hvorfor måler vi radon?

 • Radon er en radioaktiv gass som forekommer i innemiljø.
 • Radon er uten farge, lukt og smak.
 • Radon øker risikoen for lungekreft.
 • Den eneste mulighet for å finne ut om det er radon i boligen er å foreta en måling.