Måle radon?

Målesesongen for radon er i gang igjen.

På grunn av alder trapper jeg nå ned virksomheten.

Markedet for radonmålinger har endret seg de siste årene. Jeg ser ikke grunnlag for å overdra virksomheten til andre.

Vi har hatt et godt samarbeid med Radonor gjennom mer enn 20 år. Sporfilmer kan bestilles fra dem via

http://www.radon.no/radonmaling.php

 

Canaryinstrumentet har nå skiftet navn til Airthings.

Det kan for eksempel bestilles direkte fra dem på

www.airthings.com/no

To hus tett i tett

Du har ikke nødvendigvis samme radonnivå som naboen:

  • Grunnforholdene kan være forskjellige
  • Ulike svakheter i bygningskonstruksjonene
  • Du varmer opp på en annen måte
  • Du har annen form for ventilasjon
  • Du bruker boligen på en annen måte
Derfor må du måle med radonmåler/sporfilm for å finne radonnivået i din bolig.
 

Langtids sporfilmmåling tilfredsstiller strålevernmyndighetenes krav i forhold til vurdering opp mot tiltaksgrense og maksimumsgrense.

Korttids rådgivende, sporfilmmåling brukes ved oppfølging etter tiltak og i tilfeller der en raskt må skaffes seg en foreløpig vurdering.

Hvorfor måler vi radon?

  • Radon er en radioaktiv gass som forekommer i innemiljø.
  • Radon er uten farge, lukt og smak.
  • Radon øker risikoen for lungekreft.
  • Den eneste mulighet for å finne ut om det er radon i boligen er å foreta en måling.