Mer enn 30 års erfaring

Dr.ing Åse Berg har mer enn 30 års erfaring med radonmålinger.

Det startet med RADiOS miljølaboratorium as i 1986, i Os i Østerdalen. Hovedarbeidsfelt det første året var Tsjernobyl-nedfall, men fra vinteren 1987 har vi hatt radon som hovedområde i vinterhalvåret. I 1990 flyttet vi til Røros og endret navn til Miljølaboratoriet, og fra 1993 flyttet vi videre til Rugeldalen med base på gården der Åse bor.

I 2008 endret vi navn til Dr.ing. Åse Berg, Miljø og litteratur for å vise mer hvilke arbeidsområder vi er engasjert.

Radioaktivitet:

  • Informasjon og foredragsvirksomhet (også radioaktivitet generelt).

Gruveforurensing:

  • Feltarbeid for NIVA i de gamle gruveområdene rundt Røros. Ulike prosjekter fra overvåking til rensing. 2008/2009 overvåking av forurensingen i Orva fra Nordgruvfeltet nord for Røros.
  • Formidling omkring forurensingssituasjonen.

Litteratur:

  • I sommerhalvåret har firmaet hatt ansvar for omvisningene og salget på Falkbergetmuseet i Rugeldalen, Ratvolden. Nå er det Destinasjon Røros som har overtatt.
  • Fortsatt  driver vi formidling og opplegg i forhold til ulike sider ved Johan Falkbergets liv og virke både i Rugeldalen, Nordgruvene, Røros og Trondheim.